Κατασκευαστική υλοποίηση έργου

Το στάδιο του σχεδιασμού δίνει τη σκυτάλη στην κατασκευαστική υλοποίηση του έργου και ποιος άλλος είναι πιο κατάλληλος γι’ αυτήν αν όχι η ίδια εταιρεία που πραγματοποίησε τη μελέτη και γνωρίζει όλα τα σημεία στα οποία απαιτείται προσοχή και λεπτός χειρισμός;

Η εταιρεία μας διαπιστώνοντας τις πολλές αστοχίες ή εκπτώσεις που πραγματοποιούνται όταν οι εργασίες υλοποιούνται από εξωτερικά συνεργεία, έχει στελεχώσει ένα ολοκληρωμένο τμήμα αποτελούμενο από έμπειρους τεχνίτες και συνεργάτες, ικανό να φέρει εις πέρας και τις πιο απαιτητικές κατασκευές. Με διαρκώς ανανεούμενο εξοπλισμό παραδίδουμε έργα υψηλής κατασκευαστικές ποιότητας, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους των εργοταξίων.

Κατασκευαστική υλοποίηση έργου
Η εταιρεία μας διαπιστώνοντας τις πολλές αστοχίες ή εκπτώσεις που πραγματοποιούνται όταν οι εργασίες υλοποιούνται από εξωτερικά συνεργεία, έχει στελεχώσει ένα ολοκληρωμένο τμήμα αποτελούμενο από έμπειρους τεχνίτες και συνεργάτες, ικανό να φέρει εις πέρας και τις πιο απαιτητικές κατασκευές.

Η εταιρεία Maria Gkouma, προσφέρει διαρκή παρακολούθηση σε κάθε στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών, τήρηση των νομοθετικών διατάξεων, παρουσία τεχνικού ασφαλείας και επιβλέποντος μηχανικού σε καθημερινή βάση. Το προσωπικό μας διαθέτει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και φέρει τα απαραίτητα ΜΑΠ (μέτρα ατομικής προστασίας).

Με εμπειρία σε εργοτάξια μικρής κλίμακας, όπως μία απλή ανακαίνιση κατοικίας, αλλά και σε πολύ μεγάλης κλίμακας, όπως η συμμετοχή μας σε εργασίες εντός του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, η ομάδα των μηχανικών μας βρίσκεται ανά πάσα στιγμή σε διαρκή ετοιμότητα να αναλάβει και τα πιο απαιτητικά έργα. Εγγύηση της εργασίας μας αποτελούν οι δεκάδες ικανοποιημένοι πελάτης της εταιρείας μας, με τους οποίους χτίζουμε καθημερινά σχέσεις εμπιστοσύνης.