Γνωστοποίηση (άδεια) Λειτουργίας Καταστημάτων

Για κάθε κατάστημα υγεινομικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως κλίμακας, προκειμένου να λειτουργήσει νόμιμα απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους, ανάλογα με το αντίκειμενο εργασιών, φορείς. Από το 2017 κι έπειτα ο όρος άδεια λειτουργίας για κάποιες δραστηριότητες έχει αντικατασταθεί από τον όρο Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος, η διαδικασία παρόλα αυτά παραμένει σχεδόν η ίδια, με ελάχιστες διαφορές. Η διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγιεινομικού ενδιαφέροντος απαιτεί βαθιά γνώση του νομοθετικού πλαισίου, σχολαστική μελέτη του αντικειμένου κάθε επιχείρησης, συνέπεια και τήρηση χρονοδιαγράμματος και σωστό σχεδιασμό από τον αρμόδιο μηχανικό σε συνεργασία με τον επιχειρηματία. 

Γνωστοποίηση (άδεια) Λειτουργίας Καταστημάτων
Η διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγιεινομικού ενδιαφέροντος απαιτεί βαθιά γνώση του νομοθετικού πλαισίου, σχολαστική μελέτη του αντικειμένου κάθε επιχείρησης, συνέπεια και τήρηση χρονοδιαγράμματος και σωστό σχεδιασμό από τον αρμόδιο μηχανικό σε συνεργασία με τον επιχειρηματία.

Κάποιες από τις συχνότερες επιχειρήσεις για τις οποίες απαιτείται η γνωστοποίηση (ή η άδεια) λειτουργίας είναι: 

  • Καφέ – Μπαρ
  • Κέντρα διασκέδασης
  • Εστιατόρια – Ταβέρνες – Ψητοπωλεία και λοιπές υπηρεσίες παρασκευής φαγητού
  • Ζαχαροπλαστεία – Αρτοποιεία 
  • Κρεοπωλεία – Ιχθυοπωλεία
  • Παντοπωλεία – Σούπερ Μάρκετ
  • Εργαστήρια – Παρασκευαστήρια τροφίμων και ποτών
  • Βρεφονηπιακοί σταθμοί
  • Κομμωτήρια – Ινστιτούτα ομορφιάς
  • Φυσικοθεραπευτήρια

Γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος δεν απαιτείται μόνο για την έναρξη της λειτουργίας ενός καταστήματος, αλλά πολλές φορές είναι μία διαδικασία που συνοδεύει τις ανωτέρω επιχειρήσεις σχεδόν σε κάθε ενέργεια τους που συνδέεται με τη μεταβολή ή ανανέωση των δραστηριοτήτων της. Παραδείγματος χάριν, η προσθήκη επιπλέον δραστηριότητας ΚΑΔ, η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, η μεταβολή των τετραγωνικών χώρων που καταλαμβάνει η επιχείρηση και η μεταβίβαση της άδειας της επιχείρησης είναι κάποιες από τις συχνότερες αιτίες που απαιτείται εκ νέου η γνωστοποίηση λειτουργίας.

Γνωστοποίηση (άδεια) Λειτουργίας Καταστημάτων
Η διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας καταστήματος υγιεινομικού ενδιαφέροντος απαιτεί βαθιά γνώση του νομοθετικού πλαισίου, σχολαστική μελέτη του αντικειμένου κάθε επιχείρησης, συνέπεια και τήρηση χρονοδιαγράμματος και σωστό σχεδιασμό από τον αρμόδιο μηχανικό σε συνεργασία με τον επιχειρηματία.

Η εταιρεία μας, με δεκάδες γνωστοποιήσεις λειτουργίας καταστημάτων στο ενεργητικό της, αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την γνωστοποίηση της λειτουργίας του καταστήματος σας, ανεξαρτήτως του μεγέθους της επιχείρησης και του του αντικειμένου δραστηριοποίησης της. Από την επίσκεψη στο χώρο σας, την έκδοση των απαραίτητων σχεδιών για τις υπηρεσίες υγείας και την πυρασφάλεια μέχρι και την τελική οργάνωση του φακέλου σας, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με εσάς και τον αρχιτέκτονα/σχεδιαστή σας, ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να οδηγήσουν σε δαπανηρές ενέργειες ανακατασκευής του χώρου ή σε διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις που στοιχίζουν στην επιχείρηση σας χρόνο και χρήμα.

Mara Gouma

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γνωστοποίηση (άδεια) Λειτουργίας Καταστημάτων
Κατασκευαστική υλοποίηση έργου
Turn-key solutions / Ολοκληρωμένες λύσεις για επαγγελματίες
Αρχιτεκτονική & Interior design

Μετάβαση στο περιεχόμενο